3 JG 1

Zadanie 28.02-03.03

Formularze Google
Korzystając z formularzy Google: docs.google.com/forms przygotuj ankietę
na wybrany przez siebie temat. Ankieta będzie zawierać następujące
elementy:
1. Będzie składać się z min. 2 sekcji
2. Będzie zawierać 10 pytań
3. W ankiecie należy wykorzystać poniższe rodzaje pytań
a. krótka odpowiedź
b. długa odpowiedź
c. jednokrotny wybór
d. wielokrotny wybór
e. lista rozwijana
f. skala liniowa
g. siatka jednokrotnego wyboru
h. siatka pól wyboru
i. data
j. godzina
4. Prześlij ankietę z prośbą o jej wypełnienie do 10 osób (np. z Twojej grupy ćwiczeniowej).
5. Odpowiedzi na ankietę zapisz w arkuszu Google: docs.google.com/spreadsheets.
6. Po zakończeniu badania ankietowego pobierz arkusz z odpowiedziami jako plik w formacie Ms Excel (.xlsx), nazwij plik swoim imieniem wg wzoru Nazwisko_Imię_Ćwiczenie_4 i zamieść jako rozwiązanie zadania prześlij na maila

Możliwość komentowania została wyłączona.