KlASA 3 JGP

Zadanie 8.03

Zapoznaj się z netykietą poczty elektronicznej oraz zasadami pisania oficjalnych wiadomości e-mail. Stwórz instrukcję w pigułce jak należy krok po kroku prawidłowo napisać oficjalny e-mail do nauczyciela.

Zadanie 15.03

Korzystając z formularzy Google: docs.google.com/forms przygotuj ankietę
na wybrany przez siebie temat. Ankieta będzie zawierać następujące
elementy:

 1. Będzie składać się z min. 2 sekcji
 2. Będzie zawierać 10 pytań
 3. W ankiecie należy wykorzystać poniższe rodzaje pytań
  a. krótka odpowiedź
  b. długa odpowiedź
  c. jednokrotny wybór
  d. wielokrotny wybór
  e. lista rozwijana
  f. skala liniowa
  g. siatka jednokrotnego wyboru
  h. siatka pól wyboru
  i. data
  j. godzina
 4. Prześlij ankietę z prośbą o jej wypełnienie do 5 osób (np. z Twojej grupy
  ćwiczeniowej).
 5. Odpowiedzi na ankietę zapisz w arkuszu Google: docs.google.com/spreadsheets.
 6. Po zakończeniu badania ankietowego pobierz arkusz z odpowiedziami jako plik w formacie Ms Excel (.xlsx), nazwij plik swoim imieniem wg wzoru Nazwisko_Imię_Ćwiczenie_4 i wyślij maila.

Zadanie 05.04

HTML DLA ZIELONYCH 17.05

Możliwość komentowania została wyłączona.