KLASA 2 TP

Zadanie 07.03

Stwórz szablon dyplomu dla harcerzy uwzględniając poniższe wytyczne:

A. DYPLOM dla … (pozostaw miejsce, by móc wpisać nazwę zastępu)

B. za zajęcie … miejsca (pozostaw miejsce, by móc wpisać zajęte miejsce)

C.  w harcowym współzawodnictwie HARCE 3.0  (2022/23)

D. w prawym dolnym rogu podpisz: “Komenda Harców” oraz pozostaw miejsce na podpisy i pieczątki

E. Uwzględnij w dyplomie dwa loga- logo imprezy HARCE oraz logo Chorągwi Opolskiej

F. Niech kolorystyka dyplomu będzie zachowana tak jak w logu imprezy (żółty/ czarny/ bordowy) – możesz inspirować się wyglądem graficznym ze strony harców – www.harcezastepow.zhp.pl – możesz z niej skopiować cokolwiek będzie potrzebne do dyplomu

G. niech dyplom będzie w formacie możliwym do druku w rozmiarze A4 – pion czy poziom- do wyboru.

Zadanie 10.03

Korzystając z formularzy Google: docs.google.com/forms przygotuj ankietę
na wybrany przez siebie temat. Ankieta będzie zawierać następujące
elementy:
1. Będzie składać się z min. 2 sekcji
2. Będzie zawierać 10 pytań
3. W ankiecie należy wykorzystać poniższe rodzaje pytań
a. krótka odpowiedź
b. długa odpowiedź
c. jednokrotny wybór
d. wielokrotny wybór
e. lista rozwijana
f. skala liniowa
g. siatka jednokrotnego wyboru
h. siatka pól wyboru
i. data
j. godzina
4. Prześlij ankietę z prośbą o jej wypełnienie do 5 osób (np. z Twojej grupy
ćwiczeniowej).
5. Odpowiedzi na ankietę zapisz w arkuszu Google: docs.google.com/spreadsheets.
6. Po zakończeniu badania ankietowego pobierz arkusz z odpowiedziami jako plik w formacie Ms Excel (.xlsx), nazwij plik swoim imieniem wg wzoru Nazwisko_Imię_Ćwiczenie_4 i zamieść jako rozwiązanie

Możliwość komentowania została wyłączona.