KLASA 1 TI – Przeciętniaki

Ot takie przeciętne zadanie do nauki dla tej przeciętnej klasy

Zadanie 08 -11.03

Zapoznaj się z netykietą poczty elektronicznej oraz zasadami pisania oficjalnych wiadomości e-mail. Stwórz instrukcję w pigułce jak należy krok po kroku prawidłowo napisać oficjalny e-mail do nauczyciela.

Skrypty 15.03 – 08.04

https://pl.if-koubou.com/articles/how-to/how-to-write-a-batch-script-on-windows.html

https://www.wiedzanaplus.pl/systemy-operacyjne/39-windows/354-skrypt-bat-windows10.html\

Przykłąd 1

@echo off
:: Author Piotr Klimek
:: Komenda CLS usuwa zawartość ekrany
cls
:: Komenda ECHO umożliwia wyświetlenie na ekranie dowolnego tekstu
echo #——————————————
echo Wyświetlono wszystkie pliki z katalogu w formacie PDF.
echo #——————————————
:: Komenda PAUSE zatrzymuje wykonywanie progamu w wierszu poleceń, aby zakończyć działanie należy nacisnąć dowolny klawisz
pause

Przykład 2

@echo off
:: Author Piotr Klimek
:: Komenda CLS usuwa zawartość ekrany
cls
:: Wyświetlamy numer aktywnej strony kodowej
chcp
:: Zmieniamy numer strony kodowej na 65001, obsługującą polskie znaki
chcp 65001 > nul
:: Wyświetlamy numer aktywnej strony kodowej po zmianie
chcp
:: Komenda PAUSE zatrzymuje wykonywanie progamu w wierszu poleceń, aby zakończyć działanie należy nacisnąć dowolny klawisz
pause

Przykład 3

@echo off
:: Author Piotr Klimek
:: Komenda CLS usuwa zawartość ekrany
cls
:: Za pomocą komendy IF sprawdzamy, czy plik istnieje.
:: Jeżeli istnieje, usuwamy plik za pomocą komendy DEL.
IF EXIST lista.txt DEL lista.txt
IF NOT EXIST lista.txt ECHO Plik nie istnieje!
:: Komenda PAUSE zatrzymuje wykonywanie progamu w wierszu poleceń, aby zakończyć działanie należy nacisnąć dowolny klawisz
pause

Przykład 4

@echo off
:: Author Piotr Klimek
:: Komenda CLS usuwa zawartość ekrany
cls
:: Wyświetlamy na ekranie za pomocą komendy DIR wszystkie pliki PDF umieszczone w wybranym katalogu,
:: za pomocą komendy FIND numerujemy listę plików.
DIR *.pdf /b | find /n “.pdf”
:: Komenda PAUSE zatrzymuje wykonywanie progamu w wierszu poleceń, aby zakończyć działanie należy nacisnąć dowolny klawisz
pause

Przykład 5

@echo off
:: Author Piotr Klimek
:: Komenda CLS usuwa zawartość ekrany
cls
:: Za pomocą komendy FOR przekazujemy wyniki polecenia do pliku lista.txt.
:: Plik lista.txt będzie zawierał nazwy plików bez rozszerzeń.
:: Skrypt dopisuje dane wyjściowe do istniejących danych.
FOR /F “delims= eol=” %%A IN (‘DIR *.pdf /b’) DO (ECHO %%~nA >> lista.txt)
:: Komenda PAUSE zatrzymuje wykonywanie progamu w wierszu poleceń, aby zakończyć działanie należy nacisnąć dowolny klawisz
pause

Przykład 6

@echo off
:: Author Piotr Klimek
:: Komenda CLS usuwa zawartość ekrany
cls

:: Zmieniamy numer strony kodowej na 65001, obsługującą polskie znaki
chcp 65001 > nul

:: Komenda ECHO umożliwia wyświetlenie na ekranie dowolnego tekstu
echo #——————————————
echo Wyświetlono wszystkie pliki z katalogu w formacie PDF.
echo #——————————————

:: Za pomocą komendy IF sprawdzamy, czy plik istnieje.
:: Jeżeli istnieje, usuwamy plik za pomocą komendy DEL.
IF EXIST lista.txt DEL lista.txt

:: Wyświetlamy na ekranie za pomocą komendy DIR wszystkie pliki PDF umieszczone
:: w wybranym katalogu, za pomocą komendy FIND numerujemy listę plików.
DIR *.pdf /b | find /n “.pdf”

:: Za pomocą komendy FOR przekazujemy wyniki polecenia do pliku lista.txt.
:: Plik lista.txt będzie zawierał nazwy plików bez rozszerzeń.
:: Skrypt dopisuje dane wyjściowe do istniejących danych.
FOR /F “delims= eol=” %%A IN (‘DIR *.pdf /b’) DO (ECHO %%~nA >> lista.txt)

:: Komenda PAUSE zatrzymuje wykonywanie progamu w wierszu poleceń,
:: aby zakończyć działanie należy nacisnąć dowolny klawisz
pause

CIEKAWA LEKTURA DO ZAPOZNANIA SIĘ

KURS HTML DLA ZIELONYCH

Możliwość komentowania została wyłączona.