2 TI

Na dziś na szybko 🙂

tabelka do nauczenia – z pozdro for neliśśśśśśśśśśśśś 🙂

tutaj

Rozwinięcie nazw informatycznych:

tutaj

Możliwość komentowania została wyłączona.