Wrzesień 12 2016

MSM Nysa

MALTAŃSKA SŁUŻBA MEDYCZNA ODDZIAŁ W NYSIE

Panie Jezu któryś raczył mi zezwolić
brać udział w zastępach Zakonu Kawalerów Maltańskich,
świętego
Jana Jerozolimskiego, błagam Cię pokornie,
byś za wstawiennictwem Panny Świętej z Filermo,
świętego Jana Chrzciciela i wszystkich Świętych
pomógł mi pozostawać wiernym tradycjom
naszego Zakonu, wyznając religię rzymską,
katolicką, apostolską i broniąc jej przed
bezbożnością, prowadząc w czyn chrześcijańską
miłość bliźniego, a w szczególności w stosunku
do biednych i chorych.

Daj mi po zatem potrzebne cnoty, aby
wykonywać w myśl przykazań Ewangelii
bezinteresownie i szczerze po chrześcijańsku
te świętobliwe zamiary.

Ku większej chwale Boga,
ku pokojowi świata,
ku dobru Zakonu św. Jana Jerozolimskiego

Amen.

509px-coat_of_arms_of_the_sovereign_military_order_of_malta_variant-svg

Suwerenny Rycerski Zakon Szpitalników Świętego Jana, z Jerozolimy, z Rodos i z Malty (pot. szpitalnicy, joannici, kawalerowie maltańscy) – katolicki zakon rycerski.

Zakon wywodzi swój rodowód bezpośrednio ze średniowiecznych bractw i zakonów rycerskich, powstałych na Bliskim Wschodzie na fali pierwszych wypraw krzyżowych. Odegrał znaczącą rolę w historii Europy, głównie ze względu na swój – istotny kiedyś – potencjał militarny i znakomitą flotę wojenną. Joannici położyli także olbrzymie zasługi w dziele organizacji i prowadzenia pierwszych średniowiecznych szpitali na kontynencie europejskim.

Zakon uznawany jest przez szereg państw za suwerenny podmiot prawa międzynarodowego. Jego nieruchomości: dwie w Rzymie i jedna na Malcie mają status eksterytorialności. Zakon jest stroną umów międzynarodowych, utrzymuje stosunki dyplomatyczne, bierze udział w życiu dyplomatycznym, konferencjach międzynarodowych, działa jako obserwator w różnych organizacjach (ONZ, UNESCO, UNICEF, Unia Łacińska). Jednak nie można mówić o wyłącznym obywatelstwie zakonu – istnieje ono obok macierzystego.

logo

Maltańska Służba Medyczna została utworzona przez zespół wolontariuszy działających z inicjatywy ks .Franciszka kard. Macharskiego w roku 1990. W roku 1991 Związek Polskich Kawalerów Maltańskich Suwerennego Rycerskiego Zakonu Szpitalników Św. Jana Jerozolimskiego zwanego Rodyjskim i zwanego Maltańskim przejął patronat nad ww. wolontariuszami. W roku 2003 r. postanowiono nadać ramy prawne organizacji i utworzone zostało Stowarzyszenie Maltańska Służba Medyczna – Pomoc Maltańska z siedzibą w Krakowie. Komendantem Głównym został członek Zakonu Maltańskiego prof. dr hab. Henryk Kubiak, który kierował organizacją do roku 2010, kiedy to na stanowisku zastąpił go Jacek Jarnuszkiewicz – Kawaler Maltański.

W roku 2011 Związek Polskich Kawalerów Maltańskich podjął decyzję o wycofaniu się z patronowania Stowarzyszeniu Maltańska Służba Medyczna, ze wszystkimi tego konsekwencjami włącznie z cofnięciem prawa do używania dotychczasowej nazwy i symboli maltańskich.

Zakon podjął decyzję o powołaniu do życia Fundacji Związku Polskich Kawalerów Maltańskich  Maltańska Służba Medyczna – Pomoc Maltańska z siedzibą w Katowicach.

Oddziały MSM, które postanowiły dalej pracować w ścisłym związku z Zakonem Kawalerów Maltańskich realizując motto: Tuitio fidei et obsequium pauperum („Obrona wiary i pomoc potrzebującym”)  stały się jednostkami terenowymi Fundacji.

Wolontariusze Fundacji ZPKM Maltańska Służba Medyczna – Pomoc Maltańska pracują w jedności z Kościołem Katolicki pomni słów Pana Naszego Jezusa Chrystusa: „wszystko coście uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt. 25,40).

solidariedade

Jeżeli chcesz pomóc osobom chorym i potrzebującym – możesz to robić pod znakiem Krzyża Maltańskiego.

Zapraszam wszystkich, którzy chcą poświęcić swoje chęci i czas na pomoc drugiemu człowiekowi, czują więź z ideami Zakonu Maltańskiego oraz wyznają światopogląd chrześcijański. W celu nawiązania współpracy proszę o kontakt: piotr.razik@zakonmaltanski.pl

Znajdziesz nas także na Facebooku oraz na WWW.

slide2

6546

 

14316997_1256413841067025_3998305238056404794_n

DOKUMENTY DO POBRANIA DLA ZAINTERESOWANYCH WSPÓŁPRACĄ:

1. kwestionariusz                                 

2. oferta-wspolpracy                         

3. porozumienie-o-wspolpracy-wolontariusz-stazysta