11 września 2020

Klasa II

zgodnie ze wzorem: wzór

zadanie na tydzień 1

 1. Utwórz Konta uczeń 1 i uczeń 2
 2. Utwórz grupę Studenci
 3. przypisz do grupy studenci: ucznia 1 i ucznia 2
 4. system wymusza tworzenie złożonych haseł o minimalnej długości 9 znaków
 5. system blokuje konto użytkownika na 15 minut po 2 nieudanych próbach wpisania logowania
 6. system wymusza zmianę hasła co 10 dni
 7. system monituje o zmianę hasła na 3 dni przed jego wygaśnięciem
 8. grupa studenci ma zablokowaną możliwość zmiany czasu systemowego
 9. użytkownik uczeń 2 ma do dyspozycji 5%wielkości dysku twardego
 10. folder macierzysty użytkownika uczeń 1 znajduje sie na dysku c w katalogu uczeń 1

zadanie na tydzień 2

 1. dwóch użytkowników egzamin i egzamin 2
 2. egzamin 1 może hibernować i wylogowywać
 3. egzamin 2 może tylko zamykać system
 4. sprawdź kiedy ostatni raz logował się administrator
 5. zablokuj dostęp do notatnika
 6. w moich dokumentach folder dane
 7. zmniejsz partycje o 10%
 8. nowa partycja sformatowana
 9. podłącz do folderu dane nowa partycję
 10. sprawdź wersje systemu Windows

Zadanie na tydzień 3

 1. Zdiagnozuj swój komputer i uzyskaj: czas pracy systemy, wynik częstotliwości procesora, wynik czasu bezczynności dysku twardego, czas bezczynności procesora, procent użytkowania pliku stronicowego
 2. utwórz konto uczeń
 3. tylko uczeń ma prawo do konserwacji woluminu
 4. usuń kartę zabezpieczenia z Eksploratora Windows
 5. wykonaj w excelu arkusz kalkulacyjny wykonanych czynności
 6. do każdej czynności określ cenę usługi
 7. przydziel do ceny wartość netto i brutto
 8. zsumuj wiersze cenę i podaj wynik całościowy
 9. wszystkie ceny podawaj w Euro
 10. podaj na górze pole w którym będzie się znajdował numer twego konta (26 cyfr), obok wyświetl weryfikację prawidłowego podania numeru konta