3 kwietnia 2019

Konkurs – dopalacze.

Zgłoś się na konkurs profilaktyczny i wygraj bony o wartości 1200 zł !!!
Konkurs fotograficzny „ Pomyśl zanim spróbujesz” pod auspicjami Wojewody Opolskiego, Opolskiego Kuratora Oświaty, Komendanta Wojewódzkiego Policji i Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.
Celem Konkursu jest:
a) przedstawienie problematyki uzależnień od substancji psychoaktywnych,
b) promowanie zdrowego stylu życia, wolnego od alkoholu, tytoniu i innych substancji psychoaktywnych,
c) poszukiwanie twórczych form wyrazu.
Jury Konkursu przyznaje indywidualne nagrody autorom Kolaży:
a) za zajęcie pierwszego miejsca – bon o wartości 1200 zł na zespół,
b) za zajęcie drugiego miejsca – bon o wartości 1000 zł na zespół,
c) za zajęcie trzeciego miejsca – bon o wartości 800 zł na zespół.
Prace są realizowane w zespołach 2-3 osobowych.

Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać „kolaż” fotograficzny, a pracę zgłosić do wychowawcy klasy. W Konkursie oceniane będą prace, zwane dalej „Kolażami”, których tematyka zgodna jest z celami Konkursu. Praca powinna występować w połączeniu z hasłem Programu „Pomyśl zanim spróbujesz”. Kolaż musi być wykonany za pomocą fotografii własnego autorstwa. Gotowy Kolaż musi być zaprezentowany na pojedynczej, sztywnej planszy w formacie A2. Praca powinna być dziełem oryginalnym, zawierającym tytuł. Do konkursu mogą być zgłoszone wyłącznie prace autorskie nigdzie niepublikowane, które nie brały udziału w innych konkursach.
Termin składania prac konkursowych upływa z dniem 10 maja 2019 r. w Kuratorium Oświaty w Opolu
Szczegółowe informacje oraz regulamin Konkursu na stronie kuratorium:
http://www.kuratorium.opole.pl/konkurs-na-kolaz-fotograficzny-w-ramach-programu-pomysl-zanim-sprobujesz/Copyright 2017. Kizar

Opublikowano 3 kwietnia 2019 przez Kizar in category "Newsy